Logo Site

Combo Durex Fetherlite Ultima Siêu Mỏng (Hộp 12) và Sagami Are Are (Hộp 5)

210.000

Combo số 01 là sự kết hợp sản phẩm mỏng nhất của Vũ Trụ Durex: Fetherlit Ultima và sản phẩm “Áo Mưa” có gai tinh nghịch Sagami Are-Are, tăng thêm khoái cảm của cuộc vui của Sagami. Cuộc vui sẽ thêm vui với Combo số 01.

Combo 1
Combo Durex Fetherlite Ultima Siêu Mỏng (Hộp 12) và Sagami Are Are (Hộp 5)

210.000

Danh mục: