Logo Site

Combo Durex Fetherlite Mỏng (Hộp 12) và Sagami Miracle Fit 3D Ôm Sát (Hộp 5)

190.000

Sự kết hợp giữa sản phẩm mỏng, truyền thống, huyền thoại của Durex Fetherlite và sản phẩm áp dụng công nghệ mới thiết kế mô phỏng hình dáng 3D của “Bé Ciu” Sagami Miracle Fit

Combo 02
Combo Durex Fetherlite Mỏng (Hộp 12) và Sagami Miracle Fit 3D Ôm Sát (Hộp 5)

190.000

Danh mục: